Verzendvoorwaarden

Lees onderstaande verzendvoorwaarden goed door, je gaat hiermee akkoord wanneer je de nieuwsbrief van Smartphone.nl wenst te ontvangen. Wanneer je vragen hebt over de voorwaarden kan je natuurlijk contact met ons opnemen.

  1. De inschrijver heeft er geen bezwaar tegen dat deze via het opgeven e-mailadres periodiek wordt voorzien van een nieuwsbrief van Smartphone.nl. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. E-mail met betrekking tot aanbiedingen van producten of diensten, de acties en nieuwtjes ontvangt u alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven van Smartphone.nl, tenzij u toestemming geeft aan Smartphone.nl om het e-mailadres hiervoor ook aan andere adverteerders te verstrekken.
  3. Wilt u geen e-mail van Smartphone.nl meer ontvangen, dan kunt u, zich afmelden door gebruik te maken van de afmeld mogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail van Smartphone.nl.
  4. Smartphone.nl is niet verantwoordelijk voor computer- en/of internetstoringen. Smartphone.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval vragen niet, of later alleen beantwoord kunnen worden, of deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van een dergelijke storing.
  5. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.